Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

İL HIFZISIHHA KURULU KARARI

  • 11.04.2020
  • Bu haber, (459) kez gösterildi.

Karar Tarihi: 04/11/2020
Karar No: 160


ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Koranavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka
sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme
görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa
ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, ilimizi kapsayacak şekilde?
1. Sağlık Bakanlığı “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri
Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda
yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market,
otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde
yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere
ağırlık verilmesine,
2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına?
- Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran,
pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
- Nikah/Düğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,
3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu
kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan
ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının
sağlanmasına,
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde
bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi
Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesine,
Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara
dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00-15:00, 06:30-15:30, 07:00-16:00, 07:30-16:30, 08:00-17:00,
08:30-17:30, 09:00-18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine,
4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında
hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında
bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden
itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMDEKİ DİĞER HABERLER


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol