Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

Kalkınma Bakanlığı

SODES (SOSYAL DESTEK PROGRAMI) NEDİR?

 • İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında;
 • Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan,
 • Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan,
 • İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen,
 • Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği,
 • Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

AMAÇLARI

 • Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek S Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak S Beşeri sermayeyi geliştirmek
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak S Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak S Mesleki eğitim imkânlarını genişletmek
 • Çocukları, gençleri ve kadınları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek S Çocukların ve gençlerin ülkemizin diğer bölgelerindeki akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak

BİLEŞENLERİ

SOSYAL İÇERME

 • Yoksulluğun azaltılması
 • Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması
 • Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bu kişilere götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması

KÜLTÜR, SANAT ve SPOR

Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi S Özellikle çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması S Çocukların ve gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına, kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmak

İSTİHDAM

 • İstihdam edilebilirliğin artırılması
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi S Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması
 • Kendi işini kurabileceklere destek olunması

HEDEF KİTLESİ

 • Çocuklar
 • Gençler
 • Kadınlar
 • İşsizler
 • Yoksullar
 • Göç etmişler
 • Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

TR90 Bölgesi içerisinde sadece Gümüşhane ilinde bulunan;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yerel Birimleri
 • İl ve İlçe Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Üniversiteler
 • Meslek Örgütleri Sivil Toplum Kuruluşları(Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olan)

PROJE SÜRESİ

 • En fazla 1 yıldır. Alt limit yoktur

SODES BÜTÇESİ

 • Sunulan projelere göre Bakanlık tarafından belirlenir.

PROJE BÜTÇESİ

 • 2012 için 60.000TL < 600.000 TL arasında olmalıdır.

WEB ADRESİ

www.sodes.gov.tr

KÖYDES (Köyleri Destekleme Programı) NEDİR?

2005 yılında İçişleri Bakanlığının oluru ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından köylere yönelik altyapı hizmetlerinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi, su ve yol sorunlarının giderilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yolsuz ve Susuz köy bırakmamak yanında köy altyapısının iyileştirilmesi ve köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmış ve zamanla sulama ve kanalizasyon gibi altyapı projeleri de desteklenmiştir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İstanbul ve Kocaeli illeri haricindeki illerin köy tüzel kişiliğine haiz yerleşim yerleri başvuru yapabilir.


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol