İletişim Stratejisi

Odanın hedef kitlesi; Paydaşları (İç ve Dış Paydaşlar), Üyeleri ve Kamuoyudur.
İç paydaşları (yönetici ve çalışan) ile kurum içi iletişim araçlarını kullanarak etkin iletişimi sağlar.
Oda, Hedeflerini gerçekleştirmek için, zamanlamayı da ön planda tutarak, etkin iletişim planı hazırlar.
Oda, mesajların hedef kitleye doğru biçimde ulaştırıldığını, Kamuoyu Algı Araştırması ile kontrol eder.
Basın Bültenlerini etkili ve doğru biçimde hazırlar.
Hedef kitle, ulaşılmak istenen amaç ve tercih edilen iletişim araçlarının birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlar.
Hazırlanan iletişim planını bütçe ile ilişkilendirir.
Belirlenen hedefler doğrultusunda hedef kitlenin istekleri önemlidir. Hedef kitleye etkin biçimde ulaşabilmek için, onların beklentileri (mekan, zaman, yöntem) doğrultusunda hareket eder.
Basınla düzenli temas halindedir. Basın listelerini güncel tutarak; medya ile röportajlar, basın bültenleri, elektronik bülten, basın toplantıları ve basın temsilcileri ile toplantılar yapar.
Periyodik ziyaretler ve sektörel toplantılar düzenleyerek, Üyeleriyle sürekli temas halindedir.
Paydaşlarıyla sürekli temas halinde olur (Temsil ve Lobicilik Faaliyetleri).
Yönetici, Çalışan ve Üyeleriyle periyodik toplantılar düzenler.
Dönemsel Faaliyet Raporları hazırlar.

İLETİŞİM PLANI İÇİN GİRDİ BİLGİLERİ
İç İletişim;
Yüz Yüze (Sözel): Organ Toplantıları, Komisyon Toplantıları, AİK toplantıları, YGG toplantıları, Çalışan Toplantıları, Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Önerileri, Çalışan Eğitimleri
Yazılı: İç yazışmalar, Duyurular (pano), Sirkülerler
Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası,

Dış İletişim;
Yüz Yüze (Sözel): Ziyaretler (Lobi Faaliyetleri), Temsil Faaliyetleri, Toplantılar, Etkinlikler,
Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu
Sosyal Medya: Facebook, Twitter
Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, Haberler

Üyelerle iletişim;
Yüz Yüze (Sözel): Üye Kaydı ve Üyelik İşlemleri, İlan Hizmetleri, Belge Hazırlama ve Onaylama Hizmetleri, Sektörel toplantılar, Tematik Toplantı/Etkinlikler, Üye Ziyaretleri, Karar Alıcılarla Toplantılar (Lobi Faaliyetleri),
Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu
Sosyal Medya: Facebook, Twitter
Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, Haberler