Mali Politikalar

ÜNYE Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet göstermekte ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır.

Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için yapmış olduğu yatırım harcamaları ve sosyal harcamaları bu harcamalar için odanın temel gelir kalemleri (kayıt ücretleri) aidatlar verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler, faiz gelirleri, fon gelirleri kaynaklarını kullanması odamızın mali politikasıdır.

Finansal olarak; ÜNYE Ticaret Ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat ve repo yaparak değerlendirir. Ayrıca kurucu ortağı Ünye Çimento A.Ş hisse senetlerini portföyünde tutar. Hisse senetleri karlı duruma geçtiği taktirde yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

ÜNYE Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınmaktadır.

— Sosyal sorumluluk
— Kişilik
— Dönemsellik
— Parayla ölçme
— Maliyet esası
— Tarafsızlık ve belgelendirme
— Tutarlılık
— Tam açıklama
— Özün önceliği
— Önemlilik
— İhtiyatlılık