MİSYON VE VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ
Bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan yeterli düzeye gelmesinde ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında anahtar rolü oynayan özel sektörün;
Kurumsallaşması,
Kurumsal Yönetim İlkeleriyle yönetilmesi
ve
Temelli çalışarak rekabet avantajı yakalayabilmesi için gerekli olan yapısal dönüşüm sürecinde;
Üyelerine beklentileri doğrultusunda etkin hizmetler veren,
Çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilen,
Bölgesel politika belirleme süreçlerine doğrudan katkı sağlayan, Lider bir kuruluş olmak.

Bu vizyon Çerçevesinde
MİSYONUMUZ
%100 memnuniyet düzeyinde hizmet vermek için, Üyenin beklentilerini almak,
Araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütmek,
Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak,
Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak,
Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.