DÜNDEN BUGÜNE ÜNYE TSO

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası zamanın Ünye Kaymakamı Şair Sayın Ömer Bedrettin UŞAKLIGİL’ in 23.11.1931 tarih ve 140 sayılı yazıları ile kuruluş intibakının yapıldığını bildirdiği tarihten itibaren kurulmuş olup, oda üyelerine hizmet vermektedir. Elimizde bulunan kuruluş mazbatası 1931 yılını göstermekte olmasına rağmen, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yayınlanan Trabzon Vilayeti Salnamesi adlı yayından 1901 yılında Ünye’de Ticaret Odası’nın varlığını tespit ederek kuruluş tarihimizi 1901 yılı olarak değiştirmiş ve bu arada yaşanan gelişmeler neticesinde İstanbul Ticaret Odası Kayıtlarına göre Oda Kuruluş tarihimizin 1885 olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.