Üye İlişkileri Politikası

• Güvenilirlik: Oda üye sicil ve tescil bilgilerinin korunması, istatistiki bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

• Şeffaflık ve Tarafsızlık: Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorunlarını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde odamıza ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız üyelerimize açıktır. Oda tarafından, üyelerin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

• Kalite: Odamız üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

• Görev Bilinci İle Hareket Etmek: Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

• Çözüm odaklı olmak: Üyelerinden veya diğer paydaşlarından gelen odamıza ve ilimize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm öne- rileri üretir ve uygulamaya koyar.

• Güncellik : Odamız, üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri ,istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

• Yeniliğe Açık Olmak: Odamız teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanlarına ve üyelerine devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

• Farklılık Oluşturmak: Odamız Diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamaları artırmayı ilke edinmiştir.