Online Üye Bilgi Servisi

— Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Üye Bilgi Servisini kullanarak Oda Üyelerinin meslek gruplarına ve/veya ticari ünvanlarına göre sorgulamalar yapabilirsiniz.