İŞ MAKİNESİ İŞLEMLERİ

TÜZEL KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI
— TEKNİK BELGENİN ASLI
— ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
— ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— ESKİ RUHSATIN ASLI
— NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
— ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
— ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

GERÇEK KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI
— TEKNİK BELGENİN ASLI
— İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— ESKİ RUHSATIN ASLI
— NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
— İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
— MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
— ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
— ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

— ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
— GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
— MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
— İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
— KİMLİK FOTOKOPİSİ
— VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ