BELGE HİZMET VE KULLANILDIKLARI YERLER

Türkçe Oda Sicil Kayıt Sureti

Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, Şirket adına alınan araçlar için Trafik Dairesi, Servis araçlarına C Plakası almak için Trafik Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına acentalık belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına C yetki belgesi almak için ve benzeri kuruluşlara verilir.

İngilizce Oda Sicil Kayıt Sureti

Yurt dışı ihaleler, Antlaşmalar ve krediler için verilir.

Türkçe Faaliyet Belgesi

Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.

İngilizce Faaliyet Belgesi

Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.

Ticari İkametgah Belgesi

Genelde ihalelerde kullanılmaktadır.

İhale Durum Belgesi

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

4734 sayılı ihale kanunun 10.maddesinin (g) bendine (mesleki faaliyetten men olmadığına dair) istinaden düzenlenen belgedir.

Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Müteahhitlik Yapı Sicil Belgesi

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. Maddesinin (j) bendinde yapılan “Yapı müteahhidi" tanımı gereği inşaat ruhsatı başvurularında istendiği takdirde ilgili belediyelere ve organize sanayi bölge müdürlüklerine verilir.

Yerli istekli Belgesi

4734 sayılı kamu ihale kanununun 53.maddesine istinaden çıkarılan yönetmeliklere göre verilen belgedir.

- Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 6)

- Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 7)

Ticari Ehliyet Belgesi

İhalelerde kullanılmak üzere verilen belgedir.

İmza Onay Belgesi

Üyelerce düzenlenen belgelerdeki imzanın firmanın Ünye Ticaret ve Sanayi Odasındaki dosyasında bulunan imza örneklerine uygun olduğu tasdik edilir.

Ticaret Sicil Gazetesi Onayı

İlgili kurum ya da kuruluşlara verilmek üzere şirket ya da gerçek kişi firmalara ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Oda Sicil Servisi tarafından onaylanmış şekilde verilmesidir.

Evrak Sureti onayı

Şirket ya da gerçek kişi firmalarınca sicil dosyalarından talep edilecek her hangi bir belge dilekçe ile başvuru yapılması şartı ile onaylı olarak verilebilmektedir.

Ticari Kredi Talep Belgesi

Bankalardan kredi kullanımı için verilen belgedir. Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 Nace Tebligatı

Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

Kredi Kayıt Bürosu Başvuru Onay İşlemi

Kredi Kayıt Bürosu üyelerimizin kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabilecekleri, aynı zamanda karşı tarafın onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri hakkında bilgi alabilecekleri bir sistemdir.

Oda Levhası

Odamıza kayıt yaptırmış olan üyelerimize verilen belgedir.

ÜTSO Üye Kartı

Oda üyesi gerçek kişi firma sahipleri ile tüzel kişiliğe sahip firmaların kurucu ortakları ile, yönetim kurulu üyeleri için ÜTSO Üye Kartı düzenlenmektedir.

Kaydı Yoktur Belgesi

Hiçbir şekilde oda üyeliği gerçekleşmemiş olan gerçek kişilerin bunu belgelendirebilmeleri için verilmektedir.

Çıraklık Sözleşme Onayı

Çıraklık eğitim merkezlerine yapılacak kayıt işlemi için hazırlanan çıraklık sözleşmesi suretlerinin odamız tarafından tasdik edilmesidir.

Kalfalık - Ustalık Hizmet Formu Onayı

Kalfalık ya da Ustalık Belgesi almak için çalışılmış olan firmaların Oda Sicil kayıtlarındaki durumunu gösteren Geçmiş Hizmet Belgelendirme Formunun onaylanmasıdır.

Bağ - Kur Sigortalılık Formu Onayı

Gerçek kişi işletme sahipleri ile tüzel kişi ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin Bağ-kur sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formunun üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde doldurularak onaylanmasıdır.

Diğer Sınai ve Ticari Mahiyetteki BelgelerYukarıda sıralanmış olan belge ve işlemler dışında talep edilen belgelerdir.