ÜYE AVANTAJLARI

— Kredi Kayıt Bürosu(KKB) Başvurularının inceleme ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
— Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme, araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
— İş hayatında ve ticari ilişkilerde Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku alanına giren konularda karşılaşılaşabilecek hukuki sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla Odamız bünyesinde verilmekte olan danışmanlık hizmetinden faydalanma,
— İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
— Odamız yayınlarından faydalanma,
— Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
— İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
— İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
— Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
— Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
— Yurt dışı fuar organizasyonlarından yararlanma,
— Yabancı alım heyeti organizasyonlarından yararlanma,
— Yurt dışı iş ziyareti organizasyonlarından yararlanma,
— Ticari vize işlemlerinin takibi hizmetinden yararlanma,
— Uluslararası nakliye sektöründe kullanılan Tır Karnesi hizmetinden yararlanma,
— Ata Karnesi hizmetinden yararlanma,
— İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
— İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
— Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
— Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
— İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
— Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
— Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi, müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil — kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
— Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin SGK ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
— Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
— Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
— Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkânı,
— ÜTSO üye kartı,
— Online borç sorgulama yapabilme,
— Sanal firma rehberinde işletmenin tanıtımının yapılabilmesi,
— Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
— Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
— Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
— Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
— Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
— İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
— Konferans salonumuzun üyelerimize ücretsiz olarak tahsis edilmesi,
— Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.