ÜTSO ÜYE KARTI

ÜTSO Üye Kartı, Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited şirket ortaklarına, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

ÜTSO üye kartı sahipleri, ÜTSO ile anlaşmalı Konaklama, Sağlık Kuruluşları ile Diğer Kuruluşların indirimlerinden yararlanırlar.

Üye kartı, adına düzenlenecek olan yetkili/yetkililere ait vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile talep edilir.

Müracaatın Oda Sicil Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Kampanyaya üye işyeri olarak dahil olmak isteyen üyelerimizin odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.