ÜTSO ÜYE LİSTESİ

20 Ocak 2021 Çarşamba Gün ve 31370 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yayımlanan meslek gruplarında yer alan faal üyelerin yer aldığı listeyi inceleyebilir, liste üzerinde çeşitli sorgulamalar yapabilirsiniz.