KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA


Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Politikası