KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Odamız, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (“Odamız” ve/veya “Oda”), üyelerine ve/veya web siteesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca üyelerin ve/veya web sitesi ziyaretçilerinin Oda tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Oda tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda üyelerin ve ziyaretçilerin kişisel verileri Oda Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; üyelere yönelik içerik ve uygylamaların oluşturulması, Oda üyeleri ve iş ortakları tarafından Oda üye ve ziyaretçilerine Oda web sitesinde ve/veya Oda’dan bizzat fiziki hizmet alırken faydalanabilecekleri uygulama ve araçların sunulması, ve bu uygulamaların Üye ve ziyaretçi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve oda içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Oda’nın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Oda’nın uygulama ve/veya hizmetlerinin uygulama ve tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, Oda’nın sunduğu uygulama ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üye’nin ve/veya web sitesi ziyaretçisinin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.